logo

Wonen, werken en leven op Vlieland

Op deze pagina vindt u meer informatie over het woningbestand, het wonen op Vlieland en de mogelijkheden om er te werken.

‘Zijn er hier ook kleine goedkope woningen te koop?’
‘Hoe is het nu eigenlijk om op Vlieland te wonen?’
‘Kun je hier zomaar gaan wonen?
‘Kan ik hier ook werk vinden?

Dit is een greep uit de meest gestelde vragen bij ons op kantoor. We leggen u graag uit hoe één en ander in elkaar zit.

Klik op de onderstaande onderwerpen voor uitgebreide informatie.

» Het woningbestand «

Op Vlieland is de hele bebouwde kom ‘eigen grond’ en bestemd voor ‘permanente bewoning’. Buiten de bebouwde kom is het ‘erfpachtgrond’ en is de bestemming ‘recreatief gebruik’.

Het totale woningbestand voor permanente bewoning ziet er als het volgt uit:
273 particuliere koopwoningen en -appartementen bestemd voor permanente bewoning.
192 huurwoningen voor permanente bewoning.

Als u permanent op Vlieland wilt gaan wonen dan maakt u vervolgens de keuze: huren of kopen.

Huren

De 192 huurwoningen zijn eigendom van woningcorporatie ‘Woonfriesland’. Het toewijzingsbeleid is aan de Gemeente Vlieland. Vanaf 18 jaar kan men zich inschrijven als woningzoekende bij de Gemeente Vlieland. Gemeentelijke huurwoningen die vrijkomen worden gepubliceerd in informatiebulletin “Uit Het Kastje” en op de website van de gemeente. De woningtoewijzing gebeurt door het college van burgemeester en wethouders, aan de hand van een puntensysteem. Punten worden toegekend voor economische binding, inschrijvingsduur, woonduur en het reageren op vrijgekomen gemeentelijke huurwoningen. Er worden geen urgentiepunten toegekend. De woning wordt in de regel toegewezen aan de inschrijver met het hoogste aantal punten.

Daarnaast is er nog een klein gedeelte van de koopwoningen in de particuliere verhuur. Deze objecten zijn vaak in bezit van Vlielander bedrijven die de woningen gebruiken voor het huisvesten van hun werknemers. Particuliere woningen komen niet vaak in de vrije verhuur.

Gemiddeld staan er bij de gemeente ongeveer 125 woningzoekenden ingeschreven. Meer informatie kunt u krijgen bij de Gemeente Vlieland. Klik hier voor meer informatie over de procedure woningverhuur.

Kopen

Als u een woning wilt kopen dan maakt u een keuze uit één van de 273 koopwoningen en -appartementen op het eiland. Doorgaans hebben mensen al een voorkeur voor de locatie en het soort woning wat men ambieert. Zo kiest de één voor een authentiek huis in de pittoreske Dorpsstraat terwijl de ander juist kiest voor een recent gebouwd huis in de nieuwbouwwijk.

De bouwperioden van het woningbestand zijn grofweg in te delen in: eeuwen oud, de jaren 60 / 70 en omstreeks 2000. De huizen in de Dorpsstraat zijn overwegend eeuwen oud en de mate van welvaart is vaak terug te zien in de opzet en de kwaliteit van de huizen. De laatste jaren is er veel gerenoveerd en nieuw gebouwd waardoor de algehele kwaliteit sterk is verbeterd. Buiten de Dorpsstraat staan eigenlijk alle overige woningen uit de jaren 60 / 70 en ‘De Duinwijck’ uit omstreeks 2000.

Het woningaanbod omvat onder andere vrijstaande huizen, historische panden, monumenten, eengezinswoningen, tweeondereenkap woningen, appartementen, bungalows, enzovoorts. De bestemming is permanente bewoning al dan niet in combinatie met recreatief gebruik als dit volgens het bestemmingsplan is toegestaan. Er zijn een aantal uitzonderingen, deze woningen staan binnen de bebouwde kom maar mogen onder voorwaarden wel recreatief worden gebruikt.

Voordat u een huis gaat kopen is het van belang om te weten hoe het bestemmingsplan eruit ziet. In het bestemmingsplan staan regels omtrent de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Zo weet u precies waar u de woning voor mag gebruiken en wat de mogelijkheden zijn omtrent ver- en nieuwbouw. In het bestemmingsplan staat bij ‘regels’, hoofdstuk 1, artikel 1, staat bij punt 45 omschreven wat precies wordt verstaan onder permanente bewoning. Grofweg is de regel dat u de woning minimaal 2/3 van een aaneengesloten periode van 180 dagen daadwerkelijk permanent moet bewonen. In de maanden december, januari, februari dient u minimaal 50 overnachtingen aanwezig te zijn. Als permanente bewoning wordt tevens gezien het hebben van een pand voor bewoning door personeel, volgens een (langdurige) huurovereenkomst voor minimaal 4 dagen per week. De duur van deze overeenkomst moet voor minimaal 1 jaar worden aangegaan. Klik hier om naar het bestemmingsplan te gaan.

Daarnaast is er nog een huisvestingsverordening, hier staan nadere voorschriften in omtrent het gebruik. Zo worden er vestigingseisen gesteld wat betekent dat de koper van een woning met een koopsom lager dan 272.000 euro moet beschikken over een huisvestingsvergunning. De voorwaarde voor verlening is dat men sociaal en of economisch gebonden moet zijn binnen de gemeente Vlieland. Mocht er een koop gesloten worden onder de grens van 272.000 euro en de koper is niet sociaal / economisch gebonden dan moet het object gedurende 13 weken worden aangeboden in het gemeentelijke informatiebulletin ‘Uit het kastje’. Komt er geen koper die minimaal dezelfde koopsom biedt en wel sociaal economisch gebonden is, dan is de eerste koop definitief en kunt u op Vlieland gaan wonen. Klik hier voor meer informatie over de huisvestingsverordening.

Wij begeleiden u graag in uw zoektocht naar een geschikte woning op Vlieland. We lichten u uitgebreid voor zodat u de beste keuze kunt maken.

» Wonen op Vlieland «

De demografische samenstelling is op Vlieland niet anders dan gemiddeld in Nederland. De meeste mensen wonen er al jaren en in sommige gevallen al hun hele leven. De afgelopen 40 jaren zijn er steeds vaker mensen vanaf de vaste wal op het eiland komen wonen. Dit loopt eigenlijk gelijk aan de economische ontwikkelingen op het eiland. In tegenstelling tot de jaren zeventig zijn er nu het hele jaar gasten op het eiland, hierdoor is er ook passende werkgelegenheid (jaarbetrekkingen) voor (nieuwe) bewoners.

Net als de gasten genieten de bewoners van het beste wat het eiland biedt. Het is wonen met een vakantiegevoel in een omgeving van rust, ruimte en natuur. Eilanders zijn vaak in de natuur te vinden, wandelen, naar het strand, vissen, werken, noem maar op. Vlieland biedt een bijzonder veilige woonomgeving voor jong en oud, er rijden bijna geen auto’s en kent eigenlijk geen criminaliteit.

Vlieland is kindvriendelijk. Voor opgroeiende kinderen is het eiland één groot speelparadijs. De gezonde zeelucht en veel buiten spelen in bossen en duinen heeft een positieve invloed op de ontwikkeling en de gezondheid van uw kinderen.

Het eiland heeft een hoog voorzieningenpeil. Er is o.a een huisartsenpraktijk, apotheek, tandarts, fysiotherapeuten, kinderopvang, basisschool, VMBO, zwembad, sporthal enzovoorts. In geval van nood bent u met een helikopter waarschijnlijk eerder bij een ziekenhuis dan vanuit een willekeurige regiogemeente. Van een gemiddelde kleine gemeente zou je niet een dergelijk hoog voorzieningenpeil verwachten. Bovendien zijn alle voorzieningen te voet of per fiets snel bereikbaar.

Onlangs is Vlieland door Elzevier uitgeroepen tot één van de beste tien woongemeenten van Nederland. Een beter compliment kun je haast niet krijgen. In het onderzoek zijn ‘De beste gemeenten’ vergeleken op 101 punten verdeeld over acht thema’s:
- de kwaliteit van de woonomgeving
- basisvoorzieningen
- plusvoorzieningen
- de mate van overlast en veiligheid
- het sociaal klimaat
- de economische vitaliteit en werkgelegenheid
- bereikbaarheid en gemeentelijke dienstverlening

De meeste mensen die op Vlieland willen gaan wonen kennen het eiland al jaren en dromen ervan om er zich te vestigen. Niet zelden zijn het trouwe gasten die er veelvuldig op vakantie komen en gegrepen zijn door de charme van het eiland.

Door de uitstekende bootverbindingen is er geen sprake meer van een geïsoleerde ligging. De boot gaat meerdere keren per dag, waaronder steeds meer verbindingen per sneldienst en watertaxi. Een aantal mensen houdt er ook nog een pied a terre op na aan de vaste wal.

De stap om op Vlieland te gaan wonen is een kleine, kies voor kwaliteit van leven!

» Werken op Vlieland «

Op Vlieland staat u niet in de file om op uw werk te komen, in de meeste gevallen heeft u helemaal geen auto nodig. U kunt bij wijze van spreken vijf minuten voor aanvang werktijd vertrekken. Tussen de middag eet u veelal thuis met het gezin. ‘s Avonds bent u vijf minuten na einde werktijd weer thuis!

Voor een grote groep mensen is het hebben van werk een voorwaarde om op Vlieland te kunnen wonen. Toerisme is de belangrijkste bron van inkomsten op het eiland. Er zijn dan ook doorlopend vacatures binnen de horeca en andere bedrijven die zich direct op het toerisme richten. Denk bijvoorbeeld aan koks, managers, bedrijfsleiders, administratief medewerker, receptionistes, enz.

Er zijn echter veel meer mogelijkheden, denkt u maar eens aan alle bedrijven en overige voorzieningen die nodig zijn om een sociale gemeenschap draaiende te houden. Zo zijn er drie bouwbedrijven, twee schilders, drie installateurs, 2 supermarkten, diverse winkels, 2 scholen, 2 campings, politie, enz. Ook hier komen altijd weer leuke vacatures vrij.

Voor zeevarenden / off shore een aparte regeling zodat er soepele eisen zijn voor de verplichting omtrent permanente bewoning. Zo kunt u dus ook op Vlieland wonen als u er niet werkt.

De laatste jaren komen er meer nieuwe mogelijkheden waaronder HNW, Het Nieuwe Werken. Zo zijn er steeds meer telewerkers. Telewerken is thuiswerk dat mogelijk wordt gemaakt door de aanwezigheid van telecommunicatieverbindingen (internetverbinding) met de buitenwereld. Deze categorie is min of meer vrij in de keuze van woonplaats, steeds vaker kiest men voor optimaal woongenot en kwaliteit van leven op Vlieland. Door de verbeterde dienstregeling zijn er steeds meer mensen die dagelijks heen en weer reizen, danwel voor drie à vier dagen naar de vaste wal gaan om te werken.

Een aantal panden op Vlieland leent zich ook uitstekend voor beroep aan huis. Onder vrije beroepen worden verstaan de medische, academische, administratieve en kunstzinnige beroepen zoals die van een arts, tandarts, advocaat, musicus, notaris, kunstenaar, accountant. Een praktijkruimte kan worden toegestaan tot een bepaald maximum van het totale oppervlak van de woning.

Tot zover de algemene informatie over het woningbestand, het wonen en het werken op Vlieland.
Wij hopen u hiermee op hoofdlijnen een inzicht te hebben gegeven over de mogelijkheden op Vlieland.

Van alle objecten die wij in de verkoop hebben zijn uitgebreide (digitale) brochures beschikbaar. Deze kunt u per email opvragen. Met een nieuwsbrief kunnen we u informeren over nieuw aanbod en mutaties. U bent natuurlijk ook van harte welkom op ons kantoor aan de Dorpsstraat 77 voor een kennismakingsgesprek of voor een toelichting.

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd contact met ons opnemen, we zijn u graag van dienst.

Martijn Visser
06-53546595.

Woonhuizen
 
Recreatiewoningen
 
Bedrijfspanden