logo

Meer informatie over recreatieve objecten op Vlieland

Recreatiewoningen en - appartementen.

Als u een tweede woning op Vlieland wilt kopen dan heeft u de keuze uit een recreatiewoning of een - appartement. Die keuze is bij de meeste mensen al snel gemaakt. Meestal heeft men namelijk al lang een idee over hoe het favoriete vakantiehuis eruit ziet en zelfs over waar het zou moeten staan.

Vanaf daar zijn er echter volop open vragen over o.a. het aanbod, ondergrond, erfpacht, ver- en nieuwbouwmogelijkheden, verhuurmogelijkheden, enz.

Klik op de onderstaande onderwerpen voor uitgebreide informatie.

» Algemene informatie over recreatiewoningen & -appartementen «


Vlieland heeft de beschikking over 276 recreatiewoningen en 185 recreatieve appartementen.

Buiten de bebouwde kom staan alle objecten op erfpachtgrond en is de bestemming ‘recreatief gebruik’. Binnen de bebouwde kom hebben alleen ‘Residentie Vlierijck’ en een aantal huizen en appartementen een recreatieve bestemming, deze staan op eigen grond.

In de duinen staan prachtige huizen die bij menigeen het hart sneller doen kloppen. Het gaat daarbij niet om de bouwkundige staat maar juist om de sfeer en de locatie. De huizen zijn gebouwd vanaf de jaren 30 in de twintigste eeuw. Het waren ‘zomerhuizen’, de mensen kwamen in mei naar Vlieland en in september vertrokken de laatsten weer. Men sloot het water af en haalde de vitrage voor de ramen weg om een jaar later pas weer terug te keren.

Die tijd is voorbij. Het zomerhuis van weleer is tegenwoordig een sfeervolle recreatiewoning geworden. De meeste recreatiewoningen op Vlieland zijn inmiddels gerenoveerd of zelfs geheel vernieuwd. De gasten komen in alle seizoenen om van het eiland te genieten.

De toeristische capaciteit wordt door de gemeente Vlieland gemeten in bedden. In totaal zijn er 7288 toeristische bedden. 4000 bedden bevinden zich op beide campings waarvan 3500 op ‘Kampeerterrein Stortemelk’ en 500 op ‘Lange Paal’. Het overige is verspreid over de hotels, recreatiewoningen en recreatieappartementen. Het gemeentelijke beleid is er op gericht om de beddencapaciteit op het huidige peil te houden. Door kwaliteitsverbetering kunnen er namelijk bedden verloren gaan. Vroeger was een hotelkamer bijvoorbeeld 12 m2 terwijl dit tegenwoordig eerder 20 tot 25 m2 is. Het op peil houden van de beddencapaciteit gebeurt voornamelijk door bestaande accommodaties zoals hotels en pensions te laten uitbreiden. De kwalitatieve aanpassing voor hotels is zo goed als voltooid.

Zoals u ons eiland nu kent, zo zal het er in grote lijnen over 15 tot 20 jaren nog steeds uitzien. Het beleid van de Gemeente Vlieland is er op gericht om het huidige inwonertal en de toeristische beddencapaciteit te handhaven. Vlieland is opgedeeld in drie zones: de oostelijke zone met daarin het dorp, het zomerhuizenterrein, een bescheiden bedrijventerrein, een jachthaven en een kampeerterrein in de duinen. Een middenzone met beperkt recreatief medegebruik, hierin liggen een natuurcamping en een restaurant en de westelijke zone waar de nadruk geheel ligt op de natuurwaarden. In deze westelijke zone ligt ook de Vliehors, welke buiten de zomermaanden wordt gebruikt voor militaire vliegoefeningen. De natuurgebieden in alle drie de zones vallen onder de Natura 2000. Ingrijpende veranderingen hoeft u dus niet te verwachten. Vlieland zal haar unieke karakter behouden.

We moeten het dus doen met de bestaande woningvoorraad. Mocht u nieuw willen bouwen dan kan dat alleen door een bestaande woning te vernieuwen. Voor het hele duingebied geldt hetzelfde bestemmingsplan. In grote lijnen komt het er op neer dat u 85 m2 mag bebouwen + 10 m2 voor een aanpandige berging. De goothoogte is maximaal 3,5 m1 en de maximale nokhoogte 8,5 m1. Er zijn een aantal uitzonderingen. Alles is onder voorwaarde van landschappelijke inpassing te toetsen door de welstandcommissie. Een souterrain is alleen onder strikte voorwaarden mogelijk.

Grote percelen kunnen niet worden opgedeeld in twee of meer kavels om ze daarna te kunnen bebouwen. Zelfs de onbebouwde percelen die u hier en daar in de duinen ziet mogen volgens het huidige bestemmingsplan niet worden bebouwd.

Buiten de bebouwde kom is de grond bloot-eigendom van Staatsbosbeheer die het uitgeeft in Rechten van Erfpacht en - Opstal. Het erfpachtcontract vermeldt een vrij uitgebreid scala van voorwaarden en bedingen. Wij hebben uitgebreide ervaring met het fenomeen erfpacht en kunnen u uitgebreid voorlichten. Zo komt u in de toekomst niet voor vervelende verrassingen te staan omdat u iets over het hoofd heeft gezien.

Zowel in het bestemmingsplan van de gemeente Vlieland als in de erfpachtvoorwaarden van Staatsbosbeheer is vastgelegd dat deze percelen bestemd zijn voor recreatief gebruik. Permanent bewonen mag dus niet.

De hoogte van de jaarlijks te betalen canon, dat is de vergoeding die u voor het gebruik van de grond betaald, staat ter discussie. Dit is een langdurig traject, voor een actuele stand van zaken kunt u meer informatie krijgen bij Makelaardij Visser.

» Overzicht alle recreatiewoningen op Vlieland «


Duinkersoord recreatiewoningen.

Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw zijn er 144 woningen gebouwd. De grond wordt uitgegeven in een Recht van Erfpacht en -Opstal aan een stichting die het op haar beurt weer uitgeeft in Rechten van Ondererfpacht en -Opstal aan de individuele eigenaren. Deze stichting heet de Stichting Beheer Erfpacht Duinkersoord & Vliepark (SBED&V) en wordt gevormd door de gezamenlijke eigenaren van de ondererfpachtsrechten.

De stichting verdedigt het belang van de ondererfpachters en verzorgt als intermediair o.a. de financiële afwikkeling van de canon en het onderhoud van b.v. wegen. Het erfpachtcontract is aangegaan voor 30 jaren, te weten: vanaf 01/01/1997 tot en met 31/12/2026.

Duinkersoord is ruim opgezet en heeft gemiddeld vrij grote kavels. Tussen de oorspronkelijke woningen komen steeds meer nieuwe die met veel oog voor het karakter van Duinkersoord zijn gebouwd. Deze diversiteit is wat het hele gebied zo mooi maakt.

Op de plattegrond van alle vakantiewoningen in de duinen op Vlieland vindt u Duinkersoord rechts.

Vliepark recreatiewoningen.

Vanaf de jaren 60 gebouwd, in totaal staan er 25 woningen. Het erfpachtcontract is gelijk aan dat van Duinkersoord.

De woningen op het ‘Vliepark’ zijn oorspronkelijk allemaal gebouwd als bungalow in een typisch jaren 60 stijl. De meeste huizen zijn gelijkvloers en hebben een flauwe dakhelling met een bitumineuze dekking. Ook hier zijn de laatste jaren een aantal woningen vernieuwd.

Op de plattegrond van alle vakantiewoningen in de duinen op Vlieland vindt u Het Vliepark net links van het midden.

De Ankerplaats recreatiewoningen.

‘De Ankerplaats’ is in de jaren 60 en 90 gebouwd. In totaal staan er 37 woningen. De grond wordt uitgegeven in een Recht van Erfpacht en -Opstal aan een stichting die het op haar beurt weer uitgeeft in Rechten van Ondererfpacht en -Opstal aan de individuele eigenaren. Deze stichting heet de Stichting Beheer Erfpacht Ankerplaats (SBEA) en wordt gevormd door de gezamenlijke eigenaren van de ondererfpachtsrechten. De rol van de stichting is gelijk aan die van de SBED&V. Het erfpachtcontract is aangegaan voor 30 jaren, te weten: vanaf 1 april 1998 tot en met 31 maart 2028.

Het erfpachtcontract is gelijk aan dat van Duinkersoord met dien verstande dat er bij ‘De Ankerplaats’ geen mogelijkheid is voor een facultatieve aanpassing van de canon.

Gemiddeld heeft ‘De Ankerplaats’ kleinere kavels en zijn er in het verleden veel uniforme woningen gesticht. Sinds 1998 zijn veel woningen ingrijpend gerenoveerd danwel volledig vernieuwd waardoor er een stuk meer diversiteit is gekomen.

Op de plattegrond van alle vakantiewoningen in de duinen op Vlieland vindt u de Ankerplaats helemaal links.

» Overzicht alle recreatieve appartementen op Vlieland «


‘Strandhotel Seeduyn’ appartementen.

Strandhotel Seeduyn op Vlieland ligt op een locatie die met recht uniek te noemen is voor Nederland. Nergens vindt u een hotel op Vlieland, zo vrij én dicht aan zee. Geen verkeer of drukke boulevard, alleen de geur van de zee en het geruis van de golven. De locatie aan het strand heeft ook de sfeer van Strandhotel Seeduyn op Vlieland bepaald, die zeer ongedwongen en gastvrij genoemd mag worden. Overal in Strandhotel Seeduyn kun je genieten van fantastische uitzichten over de Noordzee en het eiland Vlieland.

In totaal zijn er 43 koopappartementen. Het betreft hier appartementsrechten gelegen op erfpachtgrond.

De grond wordt uitgegeven in een Recht van Erfpacht en -Opstal aan het Strandhotel Seeduyn BV. Vervolgens is het gesplitst in appartementsrechten. Als u een appartement koopt dan koopt u juridisch een appartementsrecht. Een appartement maakt deel uit van een gebouw waarvan u mede eigenaar wordt. Alle eigenaren samen zijn dus eigenaar van het hele gebouw. U heeft van uw appartement het exclusieve gebruiksrecht. Samen met de andere eigenaren vormt u de Vereniging van Eigenaren. De Vereniging van Eigenaren verzorgt het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten. Het erfpachtcontract is aangegaan voor 40 jaren, te weten: vanaf 1 april 1986 tot en met 31 maart 2026.

Er zijn 11 appartementen van +/- 65 m2, 21 appartementen van +/- 60 m2 en 11 appartementen van +/- 90 m2. Alle appartementen hebben uitzicht over het duingebied. Koopappartementen met zeezicht zijn er niet. Per appartement kan het verschillen of er een verhuurverplichting is.

Eureka appartementen.

`EUREKA` is in 1992 gebouwd in de bossen tussen de badweg en de ijsbaan. In de directe omgeving is geen bebouwing te vinden. Het is er dan ook een oase van rust. Naar alle zijden loopt u zo de bossen in, en toch ligt zowel het dorp als het strand op slechts vijf minuten loopafstand. Het is dan ook niet verwonderlijk dat gasten jaarlijks terugkeren naar deze locatie.

In totaal zijn er 25 koopappartementen. Het betreft hier appartementsrechten gelegen op erfpachtgrond.

De grond wordt uitgegeven in een Recht van Erfpacht en -Opstal aan ‘Vakantieverblijf Eureka BV’. Vervolgens is het gesplitst in appartementsrechten. Als u een appartement koopt dan koopt u juridisch een appartementsrecht. Een appartement maakt deel uit van een gebouw waarvan u mede eigenaar wordt. Alle eigenaren samen zijn dus eigenaar van het hele gebouw. U heeft van uw appartement het exclusieve gebruiksrecht. Samen met de andere eigenaren vormt u de Vereniging van Eigenaren. De Vereniging van Eigenaren verzorgt het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten. Het erfpachtcontract is aangegaan voor 40 jaren, te weten: vanaf 1 januari 1992 tot en met 31 december 2032.

De oppervlakten variëren van +/- 36 tot en met +/- 55 m2. Bij Eureka zijn geen verhuurverplichtingen. Het staat u volledig vrij om het appartement voor eigen gebruik te houden. Ieder appartement heeft eigen energiecontracten. U betaald dus nooit meer dan u daadwerkelijk afneemt.

De Bosrand appartementen.

In mei 2012 opent de nieuwe 4-sterren accommodatie van ‘Hotel De Bosrand’. Een prachtgebouw, volledig in eilandstijl met rode dakpannen, waar u nog comfortabeler vakantie kunnen vieren. Deze nieuwe Bosrand telt naast de standaard luxe kamers, ruime gezinskamers, studio’s, een bruidsuite en 13 luxueuze appartementen. Waarvan er 8 verkocht zullen worden. Elk van deze eenheden heeft openslaande deuren naar een terras of balkon. Nieuw zijn de fitnessruimte, vergaderzaal, massagesalon en de (binnen) speelruimte voor de kleintjes. Uiteraard ontbreekt de sauna en het stoombad niet.

In totaal zijn er 8 koopappartementen. Het betreft hier appartementsrechten gelegen op erfpachtgrond.

De grond wordt uitgegeven in een Recht van Erfpacht en -Opstal aan het De bosrand BV. Vervolgens is het gesplitst in appartementsrechten. Als u een appartement koopt dan koopt u juridisch een appartementsrecht. Een appartement maakt deel uit van een gebouw waarvan u mede eigenaar wordt. Alle eigenaren samen zijn dus eigenaar van het hele gebouw. U heeft van uw appartement het exclusieve gebruiksrecht. Samen met de andere eigenaren vormt u de Vereniging van Eigenaren. De Vereniging van Eigenaren verzorgt het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten. De erfpachtvoorwaarden zijn nog niet definitief.

De oppervlakten variëren van +/- 65 tot en met +/- 120 m2 en worden verkocht met een verhuurverplichting.

Residentie Vlierijck appartementen.

Appartement-hotel ‘Residentie Vlierijck’ is gelegen op eigen grond in het dorp Oost-Vlieland. Het rietgedekte appartementencomplex op Vlieland, biedt luxueuze appartementen en is ongeveer 100 meter verwijderd van de aankomstplaats van de veerboot. Ook kunt u hier genieten van de mooie wellnessfaciliteiten zoals het binnenzwembad, het Turkse stoombad, whirlpool en solarium. Lopend bent u vanaf Residentie Vlierijck op Vlieland met enkele minuten in de Dorpsstraat van het rustieke dorp. Daarnaast bent u met de fiets in 10 minuten aan het Noordzeestrand. Bij de Vlierijck appartementen wordt alles voor u geregeld. Het hotel verhuurt het appartement voor u en verzorgt het reguliere onderhoud. Zo heeft u naast het eigen gebruik een huuropbrengst waarmee een gedeelte van de kosten gedekt kunnen worden.

In totaal zijn er 39 appartementen. Het betreft hier appartementsrechten gelegen op eigen grond.

Alle appartementen verkeren in een perfecte staat van onderhoud, de oppervlakten variëren van +/- 65 tot en met +/- 100 m2. De verhuurverplichting eindigt in 2015.

Diversen in de bebouwde kom appartementen.

Verspreid in de bebouwde kom staan nog diverse appartementen op eigen grond welke particulier eigendom zijn. In sommige gevallen zijn het formele tweede woningen in andere gevallen vallen ze onder een overgangsrecht. Deze objecten komen niet vaak te koop.

Tot zover de algemene informatie en de overzichten van de verschillende recreatieve objecten op Vlieland.
Wij hopen u hiermee op hoofdlijnen een inzicht te hebben gegeven over de mogelijkheden op Vlieland.

Van alle objecten die wij in de verkoop hebben zijn uitgebreide (digitale) brochures beschikbaar. Deze kunt u per email opvragen. Met een nieuwsbrief kunnen we u informeren over nieuw aanbod en mutaties. U bent natuurlijk ook van harte welkom op ons kantoor aan de Dorpsstraat 77 voor een kennismakingsgesprek of voor een toelichting.

Recreatiewoningen en -appartementen worden veelal recreatief verhuurd. Mocht u een afspraak willen voor een bezichtiging dan is het raadzaam dit ruim van te voren aan te geven. Wij kunnen dan een afspraak plannen op een wisseldag.

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Martijn Visser
06-53546595.

Woonhuizen
 
Recreatiewoningen
 
Bedrijfspanden